Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty i zarządzenia biskupa siedleckiego

Więcej o Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych

Od 17 października zostaje wprowadzony przepis, że „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się: w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym. Biskup siedlecki udziela – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie. Więcej “Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych”

Więcej o Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda wydał rozporządzenie na czas trwającej epidemii koronawirusa oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.

Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na czas trwającej epidemii koronawirusa oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Więcej “Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda wydał rozporządzenie na czas trwającej epidemii koronawirusa oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.”

Więcej o We Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 wiernych… Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

Między innymi o zasadach i ograniczeniach związanych z uczestnictwem we Mszy św. informuje Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w specjalnym komunikacie. Zarządzenie zostało wydane 24 marca w związku z wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami. Więcej “We Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 wiernych… Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy”

Do góry