KOMUNIKAT biskupa siedleckiego z dnia 18.04.2020 r.

Powiększ obraz

KOMUNIKAT biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczący liczby wiernych w kościele.

W związku z zapowiedzią wejścia w życie – z dniem 20 kwietnia br. – zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które przewidują, że liczba osób uczestniczących we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni (na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni) zalecam, aby:

1. Księża Proboszczowie wyliczyli powierzchnię kościoła lub kaplicy, które są przeznaczone do kultu religijnego.

2. Biorąc pod uwagę 15m2 powierzchni na jedną osobę należy wyliczyć, ile osób maksymalnie może uczestniczyć w liturgii w danym obiekcie sakralnym.

3. W najbliższą niedzielę poinformować parafian w ogłoszeniach o powierzchni kościoła lub kaplicy oraz maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia br. Taka informacja powinna zostać też umieszczona przy wejściu do kościoła lub kaplicy.

4. Księża Proboszczowie przekazali Księżom Dziekanom, najpóźniej do 20 kwietnia br. informacje o powierzchni kościoła lub kaplicy, gdzie sprawowane są Msze św. i maksymalnej liczbie wiernych.

5. Księża Dziekani niezwłocznie przekazali te informacje zebrane w swoim  dekanacie do Wydziału Duszpasterstwa naszej Kurii Diecezjalnej drogą e-mailową: kuriainfo@radiopodlasie.pl

Ze względu na bezpieczeństwo naszych wiernych i dobro wspólne zobowiązuję wszystkich Duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zaleceń dotyczących ilości wiernych w kościołach i kaplicach.

Z pasterskim błogosławieństwem
Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda