Misje Jubileuszowe

Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne 27 marca – 3 kwietnia 2022r.

 

W roku 2018 minęło 200 lat istnienia Diecezji Siedleckiej. W latach 2018 – 2022 w całej diecezji przeprowadzane są Parafialne Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne, prowadzone przez specjalnie powołane zespoły misjonarzy.

W naszej parafii misjom przewodniczyli: – O. Justyn Duszczyk OSPPE, – O. Marek Kowalski OSPPE.

Misje to “powrót do początków naszej wiary” czyli do chrzcielnicy. To szczególny czas w życiu parafii.

Każdy dzień misji miał wyjątkowy charakter i był związany z tajemnicami wiary, a jego celem było odnowienie więzi z Panem Jezusem oraz wspólnotą Kościoła.

 

Tematyka spotkań misyjnych:

– Biblia – spotkanie ze Słowem Bożym,

– procesja na cmentarz – modlitwa za zmarłych,

– chrzcielnica – spotkanie u źródeł wiary,

– paschał – znak obecności Chrystusa Zmartwychwstałego,

– konfesjonał – spotkanie u źródeł miłosierdzia,

– małżeństwo i rodzina – spotkanie u źródeł relacji,

– krzyż – znak miłości,

– nawiedzenie Świętych Znaków: – kopi obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, – relikwii Męczenników Podlaskich,

– Akt zawierzenia rodzin Matce Bożej.

Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim.

 

W sobotę 2 kwietnia do parafii przybyły Święte Znaki – uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Suchodolski.

Pamiątką misji jest postawiony krzyż na placu wokół kościoła, oraz długofalowe zmiany w naszych sercach, naprawiające relacje międzyludzkie, oraz stosunek człowieka do Boga wynikający z pogłębionych prawd wiary.

Danuta Drejka

 

 

Program Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych

Drodzy Parafianie !

W najbliższym czasie będziemy przeżywać Misje Jubileuszowe, które przeprowadzą ojcowie Paulini: O. Marek Kowalski i O. Justyn Duszczyk.

Misje to szczególny czas w życiu parafii. Dany on jest każdemu z nas na odnowienie i umocnienie naszych relacji z Bogiem i bliźnimi. Poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, pogłębioną refleksję nad swoim życiem, korzystanie z mocy sakramentów pokuty i Eucharystii, mamy szansę odkryć na nowo, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga.

W świecie, który nas coraz częściej przeraża wzrastającą falą egoizmu, obojętności, duchowego zagubienia wielu ludzi, kolejnych konfliktów zbrojnych, potrzeba nam autentycznego powrotu do źródeł wiary, do Boga.

Niechaj nikt z nas nie zmarnuje tej wielkiej szansy na duchową odnowę i umocnienie.

 

NIEDZIELA, 27 MARCA                                                              

      Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych.

/ symboliczne przekazanie misjonarzom Ewangelii i stuł /

,,Wiara rodzi się z tego, co się słyszy’’

(Rdz 10,17)

BIBLIA

Spotkanie ze Słowem Bożym

                  Intronizacja Biblii

8.00 Msza św. na uroczyste rozpoczęcie

Misji Świętych

10.00 Msza święta z kazaniem misyjnym

12.00 Msza święta z kazaniem misyjnym

(Na Msze święte przynosimy Pismo święte)

20.00 Podziękowanie za wiarę naszych przodków

 Procesja z kościoła na cmentarz, modlitwa za zmarłych, Apel Jasnogórski        

 

                                     PONIEDZIAŁEK, 28 MARCA

 ,,Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony’’

(Rdz 10,17)

CHRZCIELNICA -Spotkanie u źródeł wiary

  9.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

10.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym, Apel Jasnogórski

        (Na Msze święte przynosimy świece)

 

            WTOREK, 29 MARCA

,,Jeżeli więc wszystkimi siłami wyznasz,

że  JEZUS JEST PANEM  i w sercu swoim uwierzysz,

że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz

zbawienie’’ (Rz 10,9)

PASCHAŁ -Znak obecności Chrystusa Zmartwychwstałego

Obrzęd przyjęcia Chrystusa jako Swego Pana i Zbawcy

  9.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

10.00 Msza święta z kazaniem misyjnym

17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym,

                      Apel  Jasnogórski

         

                                    ŚRODA, 30 MARCA                             

 ,,Odpuszczają Ci się twoje grzechy

Wstań i chodź’’ (Mt 9,2)

 

KONFESJONAŁ – Spotkanie u źródła miłosierdzia

9.00 Liturgia pokutna

9.30 Sakrament pokuty

10.30 Msza święta z kazaniem misyjnym

16.30 Liturgia pokutna

17.00 Sakrament pokuty

18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym,

                Apel Jasnogórski

 

                      CZWARTEK, 31 MARCA

 ,,I był im poddany” Łk (2, 15)

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA – Spotkanie u źródeł relacji

  9.45 Koronka do Bożego miłosierdzia

10.00 Msza święta z kazaniem misyjnym w intencji chorych, starszych, samotnych.

           Udzielenie sakramentu chorych. Błogosławieństwo Chorych Najświętszym Sakramentem.

            (Po Mszy świętej wyjazd do obłożnie chorych z posługą sakramentalną)

17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym, Apel Jasnogórski

            (Małżeństwa odnowią przysięgę małżeńską)

                                   

                                   PIĄTEK, 01 KWIETNIA

 ,,Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną,

nie jest mnie godzien”( Mt 10, 38)

            

  KRZYŻ – znak miłości

  9.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

10.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 Msza święta z kazaniem misyjnym

        (Po Mszy wieczorowej postawienie Krzyża Misyjnego)

(Na Msze święte przynosimy krzyże. Poświęcenie krzyży misyjnych)

20.00 DROGA KRZYŻOWA ulicami SEROKOMLI

 

                                   SOBOTA, 02 KWIETNIA

 ,, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić  w  piekle” (Mt 10, 28)

NAWIEDZENIE ŚWIĘTYCH ZNAKÓW

KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ

I RELIKWII MĘCZENNIKÓW PODLASKICH

15.00 Modlitewne oczekiwanie i procesyjne wprowadzenie Świętych Znaków

16.00 UROCZYSTA EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Księdza Biskupa   Kazimierza Gurdy

  Modlitwa parafian i grup działających w parafii przy Świętych Znakach.

                      Apel  Jasnogórski

 

                                   NIEDZIELA, 03 KWIETNIA

                       ,,Oto Matka Twoja” (J 19,27)

 AKT ZAWIERZENIA RODZIN MATCE BOŻEJ

 7.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym

9.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

10.00 Msza święta z kazaniem misyjnym

11.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

12.00 Msza święta z kazaniem misyjnym

( Na Msze święte przychodzimy całymi rodzinami)

POŻEGNANIE ŚWIĘTYCH ZNAKÓW.

UDZIELENIE UROCZYSTEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Poświęcenie pamiątek Misji

 

Zapraszamy Was Drodzy Parafianie na Misje:

Ks. kan. Henryk Domański – proboszcz

Ks. Artur Petkowicz – wikariusz

Ojcowie Paulini

 

Folder Program Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych 1