We Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 wiernych… Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

Powiększ obraz

Między innymi o zasadach i ograniczeniach związanych z uczestnictwem we Mszy św. informuje Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w specjalnym komunikacie. Zarządzenie zostało wydane 24 marca w związku z wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami.

Ksiądz Biskup informuje o ograniczeniu liczmy wiernych na Mszy św. do 5, nie licząc celebransów i zachęca do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach z zachowaniem tychże ograniczeń liczbowych. Kapłanom przypomina, że zabronione jest odwiedzanie osób przebywających na kwarantannie domowej. W komunikacie jest też mowa o Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich. Biskup podkreśla że organizacja tej uroczystości w parafiach uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Ponadto Ksiądz Biskup dziękuje kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską a wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń i zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.

 

KOMUNIKAT BISKUPA SIEDLECKIEGO KAZIMIERZA GURDY

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami, w duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby, zarządzam, co następuje:

Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

Ważną sprawą w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych  zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu.

Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominam jednak, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.

Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Kodeńskiej i Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

+ Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki

L.dz. 226/2020
Siedlce, dnia 24 marca 2020 r.