Nr konta bankowego

PARAFIA Św. STANISŁAWA Bp. M.

w SEROKOMLI

 

Bank Spółdzielczy w Krzywdzie

 

nr konta bankowego: 47 9203 0002 0021 7437 2000 0010