Nr konta bankowego

PARAFIA Św. STANISŁAWA Bp. M.

w SEROKOMLI

 

Bank Spółdzielczy w Krzywdzie

 

nr konta bankowego:  71 9203 0002 0022 8231 2000 0010