GRAFIK CHRZTÓW W PARAFII ŚW. STANISŁAWA Bp. M. w SEROKOMLI

Powiększ obraz

GRAFIK CHRZTÓW W PARAFII ŚW. STANISŁAWA Bp. M.

w SEROKOMLI

Rok 2019

Niedziela     27.01.2019 – godz. 12.00

Niedziela     24.02.2019 – godz. 12.00

Niedziela     24.03.2019 – godz. 12.00

P. Wielkanocny 22.04.2019 – godz. 12.00

Niedziela     26.05.2019 – godz. 12.00

Niedziela     30.06.2019 – godz. 12.00

Niedziela     28.07.2019 – godz. 12.00

Niedziela     25.08.2019 – godz. 10.00

Niedziela     29.09.2019 – godz. 12.00

Niedziela    27.10.2019 – godz. 12.00

Niedziela    24.11.2019 – godz. 12.00

Boże Narodzenie 25.12.2019 – godz. 12.00

UWAGA ! katechezy chrzcielne przygotowujące rodziców naturalnych i chrzestnych do tego wydarzenia odbywają się w środę poprzedzającą datę chrztu św. / chyba, że w ogłoszeniach podana będzie inna data konferencji /. Akt chrztu dziecka należy zaś spisać w kancelarii parafialnej w czwartek bądź piątek /przed datą chrztu św./