Ogłoszenia duszpasterskie SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07.2017

Powiększ obraz

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07.2017

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XVIII Tydzień Św. Krzysztofa.

Będzie to szczególny czas aby dziękować Bogu za szczęśliwie odbyte podróże ale i okazja aby poświęcić pojazdy mechaniczne, którymi się poruszamy oraz złożyć ofiarę pieniężną na środki transportu dla misjonarzy. Poświęcenie pojazdów będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę / 30 lipca/ po każdej Mszy św.

 1. Na remont parkanu w minionym tygodniu złożono ofiary: /…………………../

 2. Na wykonanie ogrzewania w kościele złożono ofiary: /……………………./

 3. Pierwsza Komunia św. dzieci klas III w roku 2018 zaplanowana jest na 19 maja.

 4. Na tablicach ogłoszeniowych przed kościołem znajdziemy informacje:

 1. o różnych pielgrzymkach

 2. o 37 Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę.

 3. o terminach udzielania sakramentu chrztu św. w naszej parafii do końca tego roku i w roku 2018.

 1. Jak co roku, zachęcamy do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce Podlaskiej tych wszystkich, którzy nie mogą w niej brać bezpośredniego udziału.

 2. W minionym tygodniu wygasła 5-letnia kadencja Rady Parafialnej /2012 – 2017/ i z dniem dzisiejszym zostaje powołana nowa Rada Parafialna. Kandydaci do nowej Rady Parafialnej byli zgłaszani przez parafian podczas ostatniej wizyty duszpasterskiej. Wszystkim Radnym poprzedniej kadencji /……../ składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie formy zaangażowania i troski o sprawy parafialne, tak duszpasterskie, jak i gospodarcze. Nowym zaś Radnym życzymy odwagi i gorliwości w podejmowaniu różnych działań mających na celu dobro parafii. Do nowej Rady Parafialnej zostały wybrane następujące osoby:

 3. W prasie katolickiej:

 4. Odeszła do wieczności:

+ Czesława Józefa Krawczyk z Nowej Rudy /jej pogrzeb będzie jutro o

godz. 10.00/