Błogosławieństwo uczniów klas pierwszych i ich plecaków

Powiększ obraz

Dnia 9 września 2022r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Serokomli zgromadzili się w kościele na uroczystej Mszy Świętej.

Tradycją już się stało  błogosławieństwo pierwszoklasistów ich plecaków z zawartością, czyli książek, zeszytów i  przyborów szkolnych oraz powierzenie się opiece Matki Bożej. Poświęcenie plecaków  oznacza, że trzeba być w szkole Dzieckiem Pana Boga, dawać dobry przykład swoim  zachowaniem oraz z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli i pracowników  szkoły oraz dbać o podręczniki i przybory szkolne. Dzieci bardzo przeżywały tę  uroczystość i cieszyły się, że dzięki temu Jezus zawsze będzie z nimi, a nauka nie będzie dla  nich ciężarem. W tej ważnej uroczystości dzieciom towarzyszyli rodzice, dziadkowie,  katecheci i wychowawcy. 

Danuta Drejka