Inauguracja roku szkolno – katechetycznego 2022/2023

Powiększ obraz

Inauguracja roku szkolno – katechetycznego 2022/2023

Inauguracja roku szkolno – katechetycznego 2022/2023 rozpoczęła się Mszą Świętą, w  której uczestniczyli: dzieci i młodzież naszej szkoły, rodzice, nauczyciele i wychowawcy,  katecheci, dyrekcja szkoły. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież szkolna. Oprawę  muzyczną – schola pod kierunkiem opiekunów. Druga część uroczystości miała miejsce na  terenie szkoły. Pani Dyrektor Justyna Kociel wprowadziła zebranych w nastrój pracy  szkolnej, powitała zgromadzonych ze zwróceniem uwagi na najmłodszych, którzy  rozpoczynają ,,przygodę” szkolną i ich rodziców. Nie zabrakło chwili zadumy nad 83.  rocznicą wybuchu II wojny światowej.  

Danuta Drejka