Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne 27 marca – 3 kwietnia 2022r.

Powiększ obraz

Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne 27 marca – 3 kwietnia 2022r.

W roku 2018 minęło 200 lat istnienia Diecezji Siedleckiej. W latach 2018 – 2022 w całej diecezji przeprowadzane są Parafialne Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne, prowadzone przez specjalnie powołane zespoły misjonarzy.

W naszej parafii misjom przewodniczyli: – O. Justyn Duszczyk OSPPE, – O. Marek Kowalski OSPPE.

Misje to “powrót do początków naszej wiary” czyli do chrzcielnicy. To szczególny czas w życiu parafii.

Każdy dzień misji miał wyjątkowy charakter i był związany z tajemnicami wiary, a jego celem było odnowienie więzi z Panem Jezusem oraz wspólnotą Kościoła.

 

Tematyka spotkań misyjnych:

– Biblia – spotkanie ze Słowem Bożym,

– procesja na cmentarz – modlitwa za zmarłych,

– chrzcielnica – spotkanie u źródeł wiary,

– paschał – znak obecności Chrystusa Zmartwychwstałego,

– konfesjonał – spotkanie u źródeł miłosierdzia,

– małżeństwo i rodzina – spotkanie u źródeł relacji,

– krzyż – znak miłości,

– nawiedzenie Świętych Znaków: – kopi obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, – relikwii Męczenników Podlaskich,

– Akt zawierzenia rodzin Matce Bożej.

Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim.

 

W sobotę 2 kwietnia do parafii przybyły Święte Znaki – uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Suchodolski.

Pamiątką misji jest postawiony krzyż na placu wokół kościoła, oraz długofalowe zmiany w naszych sercach, naprawiające relacje międzyludzkie, oraz stosunek człowieka do Boga wynikający z pogłębionych prawd wiary.

Danuta Drejka