Rozpoczęcie Synodu Biskupów (2021-2023) etap diecezjalny

Powiększ obraz

W niedzielę 17 października 2021 roku o godz. 13.15 w Katedrze Siedleckiej pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy rozpoczął się etap diecezjalny przygotowań do Synodu Biskupów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele każdej parafii naszej diecezji.

Synod rozpoczął się w Rzymie w dniach 9-10 października 2021r. i zakończy się zgromadzeniem ponownie w Rzymie w 2023 r.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Synodu.

+++

Modlitwa za Synod „Adsumus Sancte Spiritus”

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok). Podczas procesu synodalnego, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 proponowana jest następująca modlitwa.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni, nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia
wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.

Amen.