Ogłoszenia duszpasterskie XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.07.2021

Powiększ obraz

Ogłoszenia duszpasterskie XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.07.2021

  1.  Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy świętej o godzinie 10.00, adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna wokół kościoła.
  1. W ubiegłą niedzielę w naszej parafii, przeżywaliśmy wizytację kanoniczną, którą przeprowadził, Ks. Biskup Grzegorz Suchodolski – biskup pomocniczy naszej diecezji. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego przygotowania i przeżycia tej wizytacji. Szczególne podziękowania kierujemy do scholii wraz z opiekunami, liturgicznej służbie ołtarza, ministrantom, lektorom, kantorom, (….) Dziękujemy także za uporządkowanie naszego cmentarza. Bóg zapłać.
  1. Wydział Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji informuje /…/ Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
  1. Wójt Gminy Serokomla informuje /…/ Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
  1. Przypominamy, że kolejne nabożeństwo fatimskie /13.07./, przygotowuje KRK z Zakępia, a wszyscy mieszkańcy Zakępia przygotowują kościół i plac.
  1. Na prace związane z odbudową parkanu w minionym tygodniu wpłynęły ofiary pieniężne: /………………………../
  1. W prasie katolickiej:
  1. Z naszej rodziny parafialnej w minionym tygodniu do wieczności odeszła zmarła śp. + Janina Plewka z Bielan Dużych
  1. Modlitwa przez wstawiennictwo św. Józefa