Triduum Paschalne

Powiększ obraz

Wielkim Czwartkiem rozpoczął się święty czas Triduum Paschalnego. Czas trwania przy Jezusie oraz rozważania Jego Męki i Śmierci. Czas, w którym możemy zobaczyć Miłość Boga do człowieka;  Miłość, która dała się za nas umęczyć, znieważyć, odrzeć z godności, aż w końcu dała przybić się do Krzyża. Jezus Chrystus, Syn Boży stał się człowiekiem, aby za nasze grzechy dać się zabić. Ale śmierć Jezusa to nie koniec, to początek. Śmierć Jezusa na Krzyżu dała nam Zbawienie, Jego Krew dała nam Zbawienie.

Każdy dzień Triduum Paschalnego to wielka tajemnica i zupełnie inne emocje.
Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Wielka wdzięczność, że otrzymaliśmy tak ogromny dar tych dwóch Sakramentów, które wzajemnie się przenikają i prowadzą nas do Zbawienia. Jednak Wielki Czwartek to dzień ogromnej samotności Boga. Opuszczony przez uczniów trafia do więzienia. Ten, który pragnie miłości i bliskości człowieka do tego stopnia, że umywa nogi uczniów, sam staje się ciałem i rozdaje się ludziom w postaci chleba i wina. Jego miłość jest tak potężna, że sam Bóg pozwala się dosłownie spożywać. Wszechmogący Bóg pokornie oddaje się człowiekowi…
Wielki Piątek to czas żałoby, czas adoracji Krzyża. To czas dla Jezusa, aby z nim być, czule modlić się do niego. W ten jedyny dzień roku nie jest sprawowana Msza Święta. Wsłuchujemy się w Liturgię Słowa, która przez Księgę Izajasza, prowadzi nas do Męki Pańskiej. Pokazuje ona oblicze Boga, który skatowany przez tych, dla których przychodzi na ziemię, nadal jest czułe, miłosierne i pokorne. Adoracja Krzyża, choć zupełnie inna niż wszystkie do tych czas, przybliża nas do Jezusa, każe przytulić go, ale nie pocieszać a przytulić z wielką czułością i wdzięcznością.
Wielka Sobota to czas ciszy i oczekiwania. Chociaż świąteczna krzątanina nie sprzyja wyciszeniu to wyłączmy radio, telewizję, media społecznościowe. Spróbujmy w tej ciszy znaleźć czas dla Jezusa. Oczekujmy tego co za chwilę zmieni wszystko… Na wieczornej Wigilii Paschalnej przejdziemy poprzez Liturgię Słowa od stworzenia po Zmartwychwstanie, od nicości po Zbawienie.
“Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwe Zmartwychwstał!” Takim wezwaniem rozpoczniemy niedzielny poranek. Na ten dzień przygotowywaliśmy się przez 40 dni Wielkiego Postu i ostatnie trzy dni Świętego Triduum Paschalnego. Jezus pokonał śmierć, pokonał grzech i dał nam życie wieczne. Staje przed nami Miłość w najczystszej postaci.
Dziękujemy księdzu Arturowi oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w stworzenie Kaplicy Przechowania Najświętszego Sakramentu i Grobu Pańskiego. Ich charakter pozwolił nam na czułe i nostalgiczne czuwanie przy Kaplicy Przechowania, aby w końcu uklęknąć przed Grobem Pańskim, który daje życie.