Złoty Jubileusz Księdza Kanonika Stanisława Czajki

Powiększ obraz

W dniu 12 czerwca 2016r. w kościele parafialnym w Serokomli odbyła się uroczystość Złotego Jubileuszu Księdza Kanonika Stanisława Czajki.Ksiądz Kanonik posługiwał w Diecezji Warszawsko – Praskiej, na czas emerytury kapłańskiej powrócił w swoje rodzinne strony, do ukochanej Serokomli.  

Społeczeństwo parafii bardzo ceni swojego Księdza Emeryta, wspólnie z wielką radością przeżywaliśmy Jego Złoty Jubileusz. Popłynęło wiele serdecznych życzeń, wśród nich byli przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla (Pani Prezes Zofia Gałęzowska i Pan Tadeusz Drejka). Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Mszę Świętą razem z Jubilatem celebrowali: były proboszcz parafii Ks. Zbigniew Daniluk i obecny proboszcz Ks. Henryk Domański. Kazanie wygłosił Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – dyrektor Wydziału Nauczania w Siedlcach. Oprawę liturgiczną przygotowali parafianie.

Księdzu Kanonikowi życzyliśmy, by Bóg umacniał Go swoją łaską i pokojem. Niech przedłuża lata Jego życia, darzy zdrowiem i pozwoli jak najowocniej dalej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.