Ogłoszenia duszpasterskie 28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2020

Powiększ obraz

Ogłoszenia duszpasterskie 28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2020

 1. W dniu wczorajszym przeżyliśmy uroczystość odpustową ku czci NMP Różańcowej. Jeszcze raz składamy serdeczne Bóg zapłać Danielowi Wojciechowskiemu, naszemu rodakowi, za przewodniczenie sumie odpustowej i wygłoszone Słowo Boże. Dziękujemy również wszystkim kapłanom, liturgicznej służbie ołtarza i zaangażowanym w procesję /……./
 2. Przypominamy o obowiązku zasłaniania maseczką ust i nosa przez wszystkich uczestników zgromadzeń liturgicznych w kościele.
 3. Przeżywamy dzisiaj kolejny Dzień Papieski. Dziękujemy Bogu podczas każdej Mszy św. za dar tak wybitnego papieża, za jego nauczanie i przykład życia. Jednym z wielu akcentów tego dnia jest zbiórka do puszek po każdej Mszy św. ofiar pieniężnych na Dzieło Nowego Tysiąclecia – czyli na stypendia dla uzdolnionej młodzieży ale pochodzącej z ubogich materialnie rodzin.
 4. Ponadto w dniu dzisiejszym:
  – po Mszy św. o godz. 10.00 modlitwa różańcowa;
  – taca tzw. gospodarcza.
 5. W minionym tygodniu na remont organów i odbudowę parkanu złożono ofiary: /…………………………………./
 6. Przypominamy o konieczności zgłaszania w kancelarii parafialnej wszelkich prac kamieniarskich na cmentarzu.
 7. Wszystkim parafianom i gościom przypominamy też o obowiązku segregacji odpadów na cmentarzu / wszystkie odpady szklane i plastikowe wrzucamy do kontenerów, naturalne zaś w osobne miejsca/
 8. Możemy już zaopatrywać się w kartki wypominkowe, które wyłożone są na stolikach obok prasy. Przypominamy, że zgodnie z długoletnią tradycją, razem z ofiarą wypominkową każda rodzina składa też ofiarę na całoroczne utrzymanie cmentarza. Czytelnie wypełnione kartki wypominkowe przynosimy do zakrystii.
 9. W sobotę – 17 października – o godz. 10.00 spotkanie Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy ósmej wraz z rodzicami.
 10. W najbliższą niedzielę 18 października:
  – przed każdą Mszą św. nabożeństwo wypominkowe;
  – taca będzie zbierana na potrzeby misji;
  – po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na remont organów.
 11. Odeszli do wieczności:

+ Władysław Ponikowski z Serokomli oraz + Jan Zieliński z Poznania