Triduum Paschalne w naszym kościele

Powiększ obraz

Przed nami najważniejsze dni w życiu każdego chrześcijanina- Triduum Paschalne, czas poświęcony męce i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż w końcu Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.”           1 Kor 11,23-26   

 

Jednak w tym roku nie możemy w pełni świętować i celebrować tych dni. Dla wielu z nas to trudny moment, kiedy trzeba zostać w domu, w tak ważnym duchowo czasie.  Dlatego tegoroczna dekoracja naszej świątyni ma do spełnienia niezwykłe zadanie. Jest obrazem rzeczywistości, która nas otacza, a jednocześnie jest pocieszeniem i drogowskazem na długi czas. Pokazuje na kim powinniśmy opierać nasze życie i naszą wiarę, w chwilach wypełnionych zwątpieniem, strachem i niepewnością. Nikt inny, jak właśnie Jezus i Jego krzyż, powinien być naszym wyznacznikiem i celem naszej ziemskiej pielgrzymki. To Jezus daje nam całego siebie, ofiarował się Ojcu, aby nasze życie miało sens, abyśmy mieli życie wieczne.  W roku liturgicznym poświęconym Eucharystii, tym mocnej myślimy o tym, że Bóg karmi nas swoim Ciałem.  Komunia Św. jest wielkim darem, który daje nam nasz Pan. Pamiętajmy o tym, szczególnie teraz.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby stworzyć tak piękną i wymowną dekorację. Szczególne podziękowania składamy na ręce Księdza Artura, który trzymał pieczę i rękę na pulsie tego przedsięwzięcia.