,,Święto Strażaka”

Powiększ obraz

Dnia 5 maja 2019r. obchodziliśmy ,,Święto Strażaka”. Idee jakie przyświecają naszym druhom zaczerpnięte są od patrona strażaków św. Floriana. Tego, który poniósł śmierć męczeńską śpiesząc z pomocą prześladowanym chrześcijanom.

W tym dniu została odprawiona Msza Święta w intencji druhów, ich rodzin, oraz zmarłych strażaków OSP Serokomla. Do kościoła wstawił się Poczet Sztandary, Druhowie OSP, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na czele z Prezesem i Naczelnikiem straży. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i samorządowych oraz wspólnota parafialna. Oprawę liturgiczną przygotowali druhowie strażacy. Mszę Świętą odprawił Kapelan Strażaków Proboszcz Parafii Serokomla Ksiądz Kanonik Henryk Domański.

Po Mszy świętej nastąpił przemarsz do Strażnicy OSP w Serokomli na dalszą część uroczystości. Spotkanie poprowadził Prezes OSP, powitał zaproszonych gości, Głos zabrali: W-ce Starosta Powiatu Łukowskiego – Janusz Kozioł, St. bryg. Tomasz Majewski, Wójt Gminy Serokomla – Piotr Chaber.

Z okazji tej uroczystości składamy serdeczne podziękowania druhom OSP w Serokomli za działalność ratowniczą, służbę na rzecz drugiego człowieka, wychowanie młodego pokolenia w duchu pomocy innym i służbie Ojczyźnie. Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej i społecznej, oraz dużo zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Prezes OSP Serokomla

Mieczysław Gałęzowski