Ogłoszenia duszpasterskie PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5.03.2017

Powiększ obraz

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5.03.2017

1. Zachęcamy serdecznie wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, w Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach. Przypominamy, że Droga krzyżowa jest w każdy piętek W. Postu o godz. 16.00, a Gorzkie żale w niedziele przed Mszą św. o godz. 8.00 /bez wystawiania

Najświętszego Sakramentu/ i po Mszy św. o godz. 10.00 / przy wystawionym Najświętszym Sakramencie/.

2. Przypominamy też, że za udział w Gorzkich żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie NS. i adoracja po Mszy św. o godz. 10.00 / w połączeniu z Gorzkimi Żalami /

4. Ofiary składane dzisiaj na tacę są – decyzją ks. Biskupa – przeznaczone na przygotowania Jubileuszu 200 – lecia istnienia naszej diecezji.

5. Na wykonanie ogrzewania w minionym tygodniu złożono 2 ofiary.

6. Na zakup kwiatów do Grobu Pana Jezusa złożono jedną ofiarę.

7. Z siedleckiej Caritas otrzymaliśmy do rozprowadzenia – jak co roku – Baranki Wielkanocne. Minimalna ofiara na cele charytatywne to 5 zł.

8. Od 2005 roku Caritas w całej Polsce prowadzi akcję Jałmużny Wielkopostnej, między innymi poprzez rozprowadzanie tekturowych skarbonek. Zachęcamy rodziców aby po Mszy św. podchodzili do ołtarza i brali taką skarbonkę do domu aby następnie włączyć wszystkich domowników do wielkopostnego dzieła miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących. Zwrot skarbonek będzie miał miejsce w Niedzielę Palmową.

9. Najbliższą niedzielę, drugą Wielkiego Postu /12.03/ będziemy przeżywać jako Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Po każdej Mszy św będą też zbierane do puszek ofiary pieniężne na pomoce misjonarzom.

10.Odeszła do wieczności:

♦ Alfreda Ponikowska z Serokomli