Ogłoszenia duszpasterskie IV NIEDZIELA ADWENTU – 23.12.2018

Powiększ obraz

Ogłoszenia duszpasterskie IV NIEDZIELA ADWENTU – 23.12.2018

 1. W dniu dzisiejszym w godz. od 13.45.00 do 15.30 chcemy odwiedzić w domach obłożnie chorych parafian, których nadal możemy zgłaszać.
 2. Na renowację trzeciej /ostatniej / części parkanu wokół kościoła w minionym tygodniu wpłynęła jedna ofiara / ……../. Przypominamy jednocześnie, że na te prace przy ostatniej części parkanu potrzeba 22.000 zł.
 3. Na stolikach obok prasy wyłożony jest harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w roku 2019. O jego rozprowadzenie poprosił Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojcieszkowie.
 4. W poniedziałek 24 grudnia przeżyjemy Wigilię Narodzenia Pańskiego. Msze św. w tym dniu tylko rano o godz. 7.00 i 7.30 .Zasiadając do wigilijnego stołu pamiętajmy o najważniejszych zasadach wieczerzy wigilijnej, a przede wszystkim:
 • o odczytaniu fragmentu Pisma św. mówiącego o narodzinach J. Chrystusa
 • o wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd
 1. W dzień Wigilii tradycyjnie też zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych a podczas wieczerzy wigilijnej nie spożywamy żadnego alkoholu.
 2. Na Mszę św. tzw. Pasterkę zapraszamy o godz. 24.00, a pół godziny wcześniej na kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci i młodzieży.
 3. W oba dni świąteczne Msze św. tak, jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 8.00,10.00 i 12.00.
 4. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia taca – zgodnie z decyzją Biskupa Ordynariusza – będzie zbierana „na budowę nowych kościołów w diecezji”.
 5. Wszystkim parafianom przypominamy o jednej z uchwał nowej Rady Parafialnej, a mianowicie, że dowożenie kapłanów na kolędę, poświecenie pokarmów i pól odbywa się na zasadzie tzw. kolejki /……/ W każdej wiosce, kolonii i na danej ulicy kolejka rozpoczęła się od rodzin z najniższą numeracją domów. Prosimy aby zainteresowane rodziny miały to na uwadze i odpowiednio się przygotowały /…………./ . Kolędę zaś rozpoczniemy już od najbliższego czwartku 27 grudnia.
 6. W najbliższą niedzielę 30 grudnia o godz. 17.00 w domu parafialnym w Adamowie będzie miał miejsce opłatek pielgrzymkowy, na który bardzo serdecznie zaprasza ks. przewodnik grupy.
 7. Odeszli do wieczności:

+ Jadwiga Kur z Charlejowa i + Mieczysław Kociel z Serokomli