Zakończenie Jubileuszu 200 – lecia Diecezji Siedleckiej

Powiększ obraz

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2018r. uroczystą Mszą Świętą w Katedrze w Siedlcach, której przewodniczył Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda zakończono świętowanie Jubileuszu 200 – lecia istnienia Diecezji Siedleckiej.

II Synod Diecezji Siedleckiej zainaugurował 10 czerwca 2012r. Biskup Zbigniew Kiernikowski a działania synodalne kontynuował Biskup Kazimierz Gurda.

Główne uroczystości jubileuszowe 200- lecia istnienia Diecezji Siedleckiej miały miejsce w dniach 7 – 9 czerwca 2018r. w Janowie Podlaskim i Siedlcach. Połączone były z 379 Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Papieża Franciszka zezwoliła, aby 8 grudnia 2018r. po zakończonej Mszy Świętej obecnym wiernym oraz wszystkim łączącym się za pośrednictwem radia, Biskup Kazimierz Gurda udzielił łaski odpustu zupełnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W czasie uroczystości delegatom wszystkich parafii z diecezji Biskup Kazimierz Gurda i Biskup Pomocniczy Piotr Sawczuk wręczyli ,,Statuty II Synodu Diecezji Siedleckiej”, które od 1 stycznia 2019r. staną się obowiązującym prawem partykularnym Kościoła Siedleckiego. Naszą parafię reprezentowała trzyosobowa grupa: Pani Danuta Drejka, Pani Elżbieta Kozarska, Pan Tadeusz Drejka.

Z polecenia biskupa w niedzielę 9 grudnia 2018r. w każdej parafii naszej diecezji wspólnoty podziękowały Panu Bogu za Kościół siedlecki i czas Jubileuszu śpiewając uroczyste Te Deum. W naszej parafii na Mszy Świętej o godz. 1200, delegaci (członkowie synodu uczestniczący w sześcioletnich pracach komisji synodalnych) w darach ofiarnych uroczyście przekazali dokumenty – ,,Statuty II Synodu Diecezji Siedleckiej” na ręce Księdza Proboszcza Henryka Domańskiego całej wspólnocie parafialnej.

Danuta Drejka