Ogłoszenia duszpasterskie 28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018

Powiększ obraz

Ogłoszenia duszpasterskie 28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018

 1. Nasza parafia gości dzisiaj Przedstawiciela WSD, który modli się z nami podczas każdej Mszy św. oraz zbiera ofiary na potrzeby WSD naszej diecezji.
 2. Przeżywamy też dzisiaj kolejny Dzień Papieski. Dziękujemy Bogu podczas każdej Mszy św. za dar tak wybitnego papieża, za jego nauczanie i przykład życia. Jednym z wielu akcentów tego dnia jest zbiórka do puszek ofiar pieniężnych na Dzieło Nowego Tysiąclecia – czyli na stypendia dla uzdolnionej młodzieży ale pochodzącej z ubogich materialnie rodzin.
 3. Składamy serdeczne Bóg zapłać nauczycielom z Zespołu Szkół za przewodniczenie w dniu wczorajszym nabożeństwu fatimskiemu, a mieszkańcom Kol. Zachodniej za przygotowanie kościoła i placu.
 4. Jednej z rodzin naszej parafii /z Serokomli/ dziękujemy serdecznie za pokrycie kosztów renowacji /odnowienia/ obrazu MB. Częstochowskiej.
 5. Dziś różaniec po Mszy św. o godz. 10.00, a przewodniczyć tej modlitwie będą nauczyciele, którym z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy jak najserdeczniejsze życzenia /………………………/
 6. Przypominamy o konieczności zgłaszania w kancelarii parafialnej wszelkich prac kamieniarskich na cmentarzu. Do końca października mamy też czas aby zgłosić w kancelarii bądź zakrystii błogosławieństwo pomnika w dniach 1 czy 2 listopada.
 7. Wszystkim parafianom i gościom przypominamy też o obowiązku segregacji odpadów na cmentarzu / wszystkie odpady szklane i plastikowe wrzucamy do kontenerów, naturalne zaś w osobne miejsca/.
 8. W minionym tygodniu na remont parkanu złożono ofiary: /……………../
 9. Możemy już zaopatrywać się w kartki wypominkowe, które wyłożone są na stolikach obok prasy. Zgodnie z długoletnią tradycją, razem z ofiarą wypominkową każda rodzina składa też ofiarę na całoroczne utrzymanie cmentarza. Czytelnie wypełnione kartki wypominkowe przynosimy do zakrystii.
 10. W najbliższą środę – 10 – będzie miało miejsce udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Dokona tego o godz. 16.00 pasterz naszej diecezji, ks. biskup Kazimierz Gurda. Ze względu na to wydarzenie Msza św. parafialna w tym dniu będzie o godz. 7.00 /rano/ a po niej nabożeństwo różańcowe. Spowiedź Kandydatów każdego dnia.
 11. W najbliższą niedzielę – 21 października – ze względu na rozpoczynający się Tydzień Misyjny, taca będzie zbierana na potrzeby misji.
 12. W prasie katolickiej:/ 13. Odeszła do wieczności: + Elżbieta Zych z Wólki – jej pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 14.00/o 13.30 różaniec w int. + E.Z/