Życzenia imieninowe dla Proboszcza Parafii Serokomla Księdza Kanonika Henryka Domańskiego

Powiększ obraz

14 stycznia 2018 r. w niedzielę poprzedzającą tydzień, w którym obchodzimy dzień patrona Księdza Kanonika Proboszcza Parafii Serokomla, na Mszy Świętej zgromadziło się wyjątkowo dużo wiernych. Przedstawiciele: dzieci i młodzieży, ministrantów, scholi, chóru parafialnego, pracowników kościoła, kółek różańcowych, Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Parafialnej, w imieniu całej społeczności parafialnej złożyli Czcigodnemu Solenizantowi serdeczne życzenia.

” Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem…” ( J 15,16)

Usłyszałeś te słowa Księże Kanoniku i przyjąłeś jako osobiste wezwanie, aby stać się Kapłanem – mocnym ogniwem łańcucha łączącego wiernych z Bogiem.
– Życzymy Ci, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania
“… abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał…”
– Życzymy, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w nas Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.
– Życzymy, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi
“a wtedy wszyscy poznają żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie” .
– Życzymy
Ci, Księże Kanoniku, by uśmiech, którym nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się na twarzach Twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.
– Życzymy, abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa:
“przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię” (Mt 11,28)

Danuta Drejka