Roraty

Powiększ obraz

Dzieci, młodzież i dorośli naszej parafii gromadzą się licznie w kościele na roratach. Roraty to Msza Święta roratna, pot. Msza Święta roratnia – pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to Msza Święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy – Roratki – sybol Maryji, która w mroczny czas adwentowy w swoim łonie niesie światu Chrystusa – Światłość Prawdziwą. Wszyscy zgromadzeni w kościele zapalają przyniesione lampiony, oświetlają one mroki grudniowych dni. Światło jest symbolem Chrystusa. Prorocy zapowiadali Go jako światłość. Jezus Chrystus mówi o sobie: “Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, …”. Ważnym przejawem adwentowej liturgii w naszej parafii jest przekazywanie w drodze losowania figury Matki Bożej. Po Mszy Świętej losowana jest rodzina, u której gościnnie przebywa figurka – daje to możliwość codziennej wspólnej uroczystej rodzinnej modlitwy.

 

Danuta Drejka