Mikołaj w Serokomli

Powiększ obraz

Mikołaj (później Św. Mikołaj) urodził się prawdopodobnie ok. 270 r. w Licji w miejscowości Patras jako jedyne dziecko zamożnego małżeństwa chrześcijańskiego. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale był też bardzo wrażliwy na ludzkie nieszczęścia. Po śmierci rodziców dzielił się chętnie swoim majątkiem z biednymi. Mikołaj podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale i troską o potrzeby materialne wiernych. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 i 352 w wieku prawie 70 lat.

Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w średniowieczu. Jego początki, to udzielanie stypendiów i zapomóg przez szkoły mające za patrona św. Mikołaja. Z upływem lat przekształcił się w obdarowywanie prezentami dzieci, a także wszystkich członków rodzin.

Do naszej parafii na kilka dni przed dniem św. Mikołaja w niedzielę 3 grudnia 2017r. po Mszy Św. o godzinie 1000 głównym wejściem do kościoła wkroczył uroczyście Mikołaj. Dzieci powitały Go wesołym śpiewem, a On obdarował ich słodkimi niespodziankami. Radości ze spotkania było wiele, dzieci zaprosiły Mikołaja do spotkania przy choince w domu w wieczór wigilijny.

Danuta Drejka