Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Kan. Jana Kurowskiego proboszcza parafii Serokomla w latach 1980 – 1993

Powiększ obraz

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Kan. Jana Kurowskiego

proboszcza parafii Serokomla w latach 1980 – 1993

21 listopada 2017 r. w Siedlcach zmarł Ks. Kan Jan Kurowski.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 listopada w parafii pw. Marii Magdaleny w Suchożebrach. Podczas Mszy Świętej, celebrowanej przez Księdza Biskupa Piotra Sawczuka, w kościele zgromadziło się wielu wiernych. Zmarłego żegnali kapłani diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, rodzina, przedstawiciele parafii w których posługiwał.

Pod przewodnictwem Proboszcza parafii Ks. Kan. Henryka Domańskiego na uroczystości pogrzebowe z parafii Serokomla pojechało wielu wiernych, oraz delegacje z Urzędu Gminy Serokomla, Zespołu Szkół w Serokomli.

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Ks. Kan. Jana Kurowskiego, Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk podkreślał „Jako kapłan przez 64 lata służył wielkiej sprawie, otwierania ludzi na Bożą miłość. Teraz zaś dożywszy sędziwego wieku odchodzi na zasłużony odpoczynek. Jesteśmy przekonani, że widzi naocznie, to czym żył i co głosił jako kapłan, że jest życie sięgające poza grób, że są otwarte ramiona miłosiernego Boga, który czeka i raduje się z przybycia każdego wiernego syna”.

Na zakończenie Mszy Świętej, głos zabrali:

  • Dyrektor Domu Emerytów ks. dr Adam Kulik,

  • ks. kan. Włodzimierz Tendorf proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Parysowie,

  • ks. kan. Henryk Domański proboszcz parafii Św. Stanisława BM w Serokomli

(Ks. Proboszcz podkreślił jak ,,wiele serca i pracy” pozostawił Ks. Kan. Jan Kurowski w parafii Serokomla. W latach 1980-1993: wybudował plebanię w której nie zamieszkał, przeprowadził prace remontowe kościoła wewnątrz i na zewnątrz (pokrył dach blachą miedzianą, odnowił generalnie polichromię kościoła, przewiózł zabytkową kaplicę z Łukowców do Zakępia).

  • delegatka z parafii Mokobody

  • ks. kan. Kazimierz Chełstowski proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Suchożebrach.

Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostało złożone na cmentarzu w Suchożebrach.

Danuta Drejka

 

Biogram

Ks. Kan. Jan Kurowski (1926-2017)

Urodził się 6 stycznia 1926 r. w Brzozowie, parafia Suchożebry, w diecezji siedleckiej czyli podlaskiej. Jego rodzicami byli Wiktor i Katarzyna z d. Cichocka małżonkowie Kurowscy, rolnicy.

Szkołę Podstawową ukończył w Suchożebrach, a czas wojenny opóźnił kontynuowanie dalszej nauki. Świadectwo maturalne otrzymał w 1947 r. po ukończeniu Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Siedlcach.

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach w latach 1947-1953, a święcenia kapłańskie otrzymał dnia 4 kwietnia 1953 r. w katedrze siedleckiej z rąk bpa Ignacego Świrskiego.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Starawieś (1953-1954); Łuków, par. Podwyższenia Krzyża Świętego (1954-1956); Siedlce, parafia katedralna (1956-1960) i Korytnica Węgrowska, jako (wikariusz pomocniczy- vicarius adiutor) w latach 1960-1962.

Na samodzielnych placówkach duszpasterskich w diecezji pracował w następujących parafiach: Swory (1962-1980), gdzie przeprowadził remont budynków parafialnych; Serokomla (1980-1993), gdzie podjął budowę plebanii, przeprowadził prace remontowe kościoła wewnątrz i na zewnątrz, postawił kaplicę w Zakępiu; Mokobody (1993-2001), gdzie podjął prace restauracyjne kościoła parafialnego.

W dekanacie bialskim był referentem ds. liturgicznych od 1969 r. Wybrany został w 1972 r. członkiem Rady Duszpasterskiej na okres trzech lat.

Wielokrotnie organizował pielgrzymki do Rzymu i innych sanktuariów w zachodniej Europie.

Otrzymał w 1996 r. nagrodę Fundacji Kultury Podlaskiej za ratowanie zabytków sztuki sakralnej. Po osiągnięciu 75 lat życia przeszedł w 2001 r. na emeryturę i

zamieszkał na starej plebanii w Mokobodach.

Swoje oszczędności materialne przekazał na powstanie i działalność Fundacji „Pro studio et vita”, wspierającej ubogą młodzież w czasie edukacji.

Bp Zbigniew Kiernikowski mianował go 6 sierpnia 2006 r. kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej.

Po przebytym leczeniu szpitalnym, w 2011 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Siedlcach, a kiedy postępowała choroba i słabły siły, zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu, pod troskliwą opieką sióstr albertynek.

Zmarł dnia 21 listopada 2017 r. w szpitalu w Siedlcach. Przeżył prawie 92 lata, a w kapłaństwie 64 lata.

Requiescat in pace.

opr. ks. B. Błoński