MAMY KANONIKA

Powiększ obraz

13 kwietnia 2017r. Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda powiększył skład Kapituł Katolickich w Diecezji Siedleckiej, mianując nowych księży kanoników. Do grona kanoników honorowych Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej został zaliczony Ksiądz Proboszcz parafii Serokomla – Ksiądz Henryk Domański. GRATULUJEMY.

 

W Kapitule Kolegiackiej Łukowskiej
Do grona kanoników honorowych zostali zaliczeni:
–    Ks. Henryk Krupa – proboszcz parafii Wiśniew k. Siedlec i wicedziekan dekanatu zbuczyńskiego,
–    Ks. Ireneusz Głowacki – proboszcz parafii Zembry
–    Ks. Henryk Domański – proboszcz parafii Serokomla

Dekrety nominacyjne Ksiądz Biskup wręczył Księżom Kanonikom podczas agapy, która odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu.

Danuta Drejka