21 września 2017r. – Wyjazd delegacji parafian wraz z duszpasterzami do Wilgi i nawiedzenie grobu śp. ks. Pawła Norwinda

Powiększ obraz

Parafia Serokomla w dniach 20 – 23 września 2017r. przeżywała bezpośrednie przygotowanie (Triduum) przed Jubileuszem 70 rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego. W ramach bezpośredniego przygotowania do jubileuszu 21 września 2017r. grupa parafian z Serokomli z Proboszczem Księdzem Kanonikiem Henrykiem Domańskim wyjechała do Wilgi, celem nawiedzenia grobu śp. Księdza Pawła Norwinda – budowniczego kościoła.

Wśród delegacji byli:

– Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli z młodzieżą,

– Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Zakępiu z młodzieżą,

– przedstawiciele Rady Parafialnej,

– przedstawiciele SMGS,

– przedstawiciele OSP w Serokomli,

– przedstawiciele kółek różańcowych,

– Wójt Gminy Serokomla, Przewodniczący Rady Gminy Serokomla.

Zgromadzeni złożyli wieńce kwiatów, zapalili znicze, odmówili modlitwę w intencji zmarłych ,,dobrodziejów” naszej parafii i budowniczego kościoła Ks. Pawła Norwinda.

Danuta Drejka